ANBI gegevens:

Contactgegevens:
Stichting Koninklijk Apeldoorn
Paul Krugerstraat 28, 7311 AN Apeldoorn
E-mail: info@koninklijkapeldoorn.nl

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter :  Dhr. H.J.H.J. (Berry)van den Hout
Penningmeester :  Dhr. D.J. (Dick) de Winter
Secretaris :  Mevr. A. (Alice) van Oppenraaij
Bestuurslid PR  :  Dhr. L. H. (Rudi) ter Heide
Bestuurslid Cultuur & Educatie  
:  Mevr. C.F.W. (Ellen) Oomen
Bestuurslid algemeen :  Dhr. M.(Michiel)Tattersall
   

Beleidsplan en doelstelling:

Apeldoorn is een unieke stad vanwege haar historische en culturele banden met het Huis van Oranje en Paleis Het Loo. 

De Stichting Koninklijk Apeldoorn is opgericht in 1999. Stichting Koninklijk Apeldoorn streeft er naar deze unieke band en daardoor het bijzondere karakter van onze stad onder brede belangstelling te brengen van de inwoners van Apeldoorn. 

Stichting Koninklijk Apeldoorn wil dit doel bereiken door:

  • de organisatie van een jaarlijkse themalezing
  • het organiseren van publieksevenementen
  • het samenwerken met andere instellingen en het mede organiseren van culturele en maatschappelijke activiteiten


Beloningsbeleid:

Bestuurders zetten zich op vrijwillige basis in en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor ten behoeve van de stichting gemaakte kosten.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Financiële verantwoording: 

TOP