14 december2023; Kerstconcert It’s Christmas! Grote Kerk Apeldoorn

Donderdag 14 december a.s. organiseert Stichting Koninklijk Apeldoorn in samenwerking met de Vereniging Oud Apeldoorn en de Koninklijke Marechaussee, wederom een kerstconcert in de Grote Kerk. Het Orkest Koninklijke Marechaussee, onder leiding van dirigent kapitein Peter Kleine Schaars verzorgt opnieuw een sfeervol concert, It’s Christmas! Dit jaar brengen zij twee solisten mee; Humphrey Campbell, zanger en Henk de Vries, organist. Kaarten à € 3,50 p.p (incl. koffie of thee) zijn hier verkrijgbaar.
Ook verkrijgbaar bij Primera Westra; in Orden, Mercatorplein en Ugchelen.

Aanvang concert: 19.30 uur
Deuren open vanaf: 18.45 uur
Einde concert: 22.00 uur.

Parkeren
Er zijn 3 mogelijkheden om te parkeren;

  1. Om en achter de kerk.
  2. Op de Loolaan.
  3. In de parkeergarage van schouwburg Orpheus.

Ad 1. Om en achter de kerk.
Het parkeerterrein is bereikbaar via de Loolaan. Er is een slagboom die alleen openstaat bij kerkdiensten en concerten. Wanneer de slagboom is gesloten is het parkeerterrein bereikbaar via de Koninginnelaan. Stel daartoe ‘Koninginnelaan 3’ in op uw navigatie. Bij concerten is het parkeerterrein snel vol; er wordt namelijk ook geparkeerd door uitvoerenden. Er zijn géén aparte invalidenplaatsen.

Ad 2. Op de Loolaan.
Nabij de kerk is er een parkeerverbod, eerst na ongeveer 100M is het vrij parkeren. Let u op de borden die dit aangeven. Inritten e.d. zijn met geel gemarkeerd. In de straten rondom de kerk is er een parkeerverbod (m.u.v. de Loolaan); er wordt intensief gecontroleerd.

Ad 3. In de parkeergarage van Schouwburg Orpheus.
De schouwburg, met daarachter de parkeergarage, bevindt zich schuin tegenover de kerk, op de Soerenseweg.

Het kerstconcert It’s Christmas! wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Apeldoorn.

Lees verder…

10 november 2023; lezing Drie Wilhelmina’s op Het Loo

Een vast onderdeel van het jaarlijkse programma van de Stichting Koninklijk Apeldoorn is de lezing in Paleis Het Loo op 10 november a.s. en daarmee na 6 jaar terug in de Balzaal. Vooruitlopend op 25 jaar Stichting Koninklijk Apeldoorn in 2024 is besloten aandacht te besteden aan drie koninginnen Wilhelmina.

Lees verder…

26 mei 2023; 100 jaar geschiedkundige vereniging Oranje-Nassau

Zijne Majesteit de Koning is vrijdagmiddag 26 mei op Paleis Het Loo in Apeldoorn aanwezig bij de viering van het 100-jarig bestaan van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau. De Koning woont een deel van het jubileumsymposium bij en spreekt met leden van de vereniging en met de wetenschappers die lezingen verzorgen over het vieren van feest door de eeuwen heen.

25 mei 2023; podcast Koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van Prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 Koning. Hoe beleefde hij de periode van toen tot nu? Vanuit zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch wordt, samen met Edwin Evers, in 10 afleveringen teruggeblikt op het afgelopen decennium als staatshoofd.

beluister de podcast

17 mei 2023; Michel van Maarseveen kondigt vertrek aan bij Paleis Het Loo

Michel van Maarseveen kondigt zijn vertrek aan per 1 augustus 2023 als algemeen directeur van Paleis Het Loo. Stichting Koninklijk Apeldoorn is hem zeer erkentelijk voor de goede samenwerking in het voorbije decennium.

15 mei 2023; boekpresentatie Koninklijk Oranjekind

De boekpresentatie van Koninklijk Oranjekind vond plaats op 15 mei 2023.  Dit rijk geïllustreerde boek ‘Koninklijk Oranjekind’ gaat over het leven en de dood van de ‘koningskinderen’ van het Huis Oranje-Nassau. Het gaat om die prinsen en prinsessen die in het voorbije ruim tweehonderdjarige bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden in de schaduw hebben geleefd van de troonopvolger of regerende vorst(in).

lees meer

4 mei 2023; dodenherdenking Oranjepark

Ieder jaar legt een delegatie van het bestuur van Stichting Koninklijk Apeldoorn gezamenlijk met vele andere organisaties in Apeldoorn, een krans ter gelegenheid van Dodenherdenking in het Oranjepark 


26 april 2023; Koninklijke onderscheiding voor Michiel Tattersall

Traditioneel vond de dag voorafgaand aan Koningsdag de ‘Lintjesregen’ plaats. Marechaussee kapitein Tattersall, tevens bestuurslid van Stichting Koninklijk Apeldoorn werd verrast en benoemd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Hij ontving de onderscheiding als waardering voor zijn inzet voor de krijgsmacht. 

lees meer

TOP