Koning-stadhouder Willem III 2018 schenking beelden aan Paleis Het Loo & Mary II Stuart 200 jaar koning 2006 Apeldoorn Echoput Lodewijk Napoleon 200 jaar koning 2006 Apeldoorn Paleis Het Loo Lodewijk Napoleon 2011 Apeldoorn voorterrein Paleis Het Loo Ballongala 2014 Apeldoorn bezoek aan de dorpen Viering 200 jaar Koninkrijk 2014 Apeldoorn tribune Paleis Het Loo Grand defilé 200 jaar Koninkrijk Grand defilé 200 jaar Koninkrijk 2014 Apeldoorn Loolaan 2014 Apeldoorn Oranjepark Slotconcert 200 jaar Koninkrijk 2014 Apeldoorn Oranjepark Slotconcert 200 jaar Koninkrijk Monoloog koningin 2016 Apeldoorn Paleis Het Loo Maria II Stuart Zomerconcert samen met 2018 Apeldoorn Oranjepark Erfgoedplatform Apeldoorn Monoloog Amalia van Solms, 'Marijke Meu' 2019 Apeldoorn Hotel De Keizerskroon

Stichting Koninklijk Apeldoorn

Apeldoorn heeft een bijzondere band met Paleis Het Loo en het Huis van Oranje. Stichting Koninklijk Apeldoorn wil bijdragen aan de bekendheid van het unieke, koninklijke karakter van de stad Apeldoorn. Hiertoe organiseert het bestuur evenementen en lezingen.

Stichting Koninklijk Apeldoorn organiseert publieksactiviteiten waarin leden van het Koninklijk Huis uit heden of verleden centraal staan. Ook kan het over belangrijke gebeurtenissen in het Koninkrijk der Nederlanden gaan. Jaarlijks staat de ‘Koninklijk Apeldoorn lezing' op het programma en met enige regelmaat wordt een grootschalig evenement georganiseerd. Altijd zal er een relatie met Apeldoorn, Koninklijk Huis of Paleis Het Loo zijn.

Stichting Koninklijk Apeldoorn organiseerde het eerste grote evenement in 2002 rondom koning-stadhouder Willem III met zijn gemalin Mary II Stuart bouwers van Paleis Het Loo. In 2006 stond koning Lodewijk Napoleon centraal, 200 jaar na zijn intrek in het paleis. Op 30 april 2009 werd de 100e geboortedag van koningin Juliana aangegrepen voor een festijn dat werd meegevierd door de gehele koninklijke familie.

Stichting Koninklijk Apeldoorn is in 1999 opgericht na de opheffing van de Stichting Viering inhuldiging Koningin Wilhelmina 1898-1998. De doelstelling van Stichting Koninklijk Apeldoorn luidt: "het initiëren en ondersteunen van culturele en maatschappelijke activiteiten die zich richten op het verband tussen het Huis van Oranje, Paleis Het Loo en de gemeente Apeldoorn".

TOP