Stichting Koninklijk Apeldoorn

Apeldoorn heeft een bijzondere band met Paleis Het Loo en het Huis van Oranje.
Stichting Koninklijk Apeldoorn streeft er naar de unieke band en daardoor het bijzondere karakter van onze stad onder brede belangstelling te brengen van de inwoners van Apeldoorn.

Stichting Koninklijk Apeldoorn is in 1999 opgericht na de opheffing van de Stichting Viering inhuldiging Koningin Wilhelmina 1898-1998. De doelstelling van Stichting Koninklijk Apeldoorn luidt: "het initiëren en ondersteunen van culturele en maatschappelijke activiteiten die zich richten op het verband tussen het Huis van Oranje, Paleis Het Loo en de gemeente Apeldoorn".

Stichting Koninklijk Apeldoorn wil dit doel bereiken door:

  • de organisatie van jaarlijkse themalezingen
  • het organiseren van publieksevenementen
  • het samenwerken met andere instellingen en het mede organiseren van culturele en maatschappelijke activiteiten
TOP