Bestuurswissel

25 mei 2018

Afscheid voorzitter Cor Visser

Op 25 mei 2018 nam de heer Cor Visser na 13 jaar afscheid als voorzitter van Stichting Koninklijk Apeldoorn. Onder zijn voorzitterschap zijn vele projecten gerealiseerd waaronder de schenking van de bronzen beelden van koning stadhouder Willem III en zijn echtgenote koningin Mary II Stuart. Deze staan sindsdien in het entreegebouw van Paleis Het Loo.

Nieuwe voorzitter, Berry van den Hout

Cor Visser is opgevolgd door Berry van den Hout die tot aan zijn pensionering rector was aan het Veluws College in Apeldoorn.

TOP